» درباره ما

نمای هر ساختمان بخشی از منظره شهری را پدید می آورد و از این دیدگاه به همه ساکنان یک شهر تعلق دارد، به ويژه آن که اگر

یک بنا به صورتی اصولی ساخته شود، باید زمانی بین نیم تا یک قرن به خوبی مورد استفاده قرار گـیرد و از این روست که نــمای

ساختمان ها را نمی توان صرفا متعلق به یک نسل دانست.

 

شرکت آبینه نما تهران با بیش از 40 سال تجربه در خدمت هم میهنان خود می کوشد تا با شتابی بیشتر در توسعه و بهبود مستمر

کیفیت همانند گـذشته پیام آور نوآوری در صنعت آلومینیوم در ساختمان بوده و جهت تامین نیاز مشتـریان قدم بـردارد. با توجه به

ماهیت فعالیت های شرکت که عموما بخشی از پروژه های بزرگ عمرانی را شامل می شود، پرسنل سازمان فروش در شـرکت آبـینه

نمـا تهران با درک صحیح و دقیـق از مسايـل و پیچیدگی های اجرایی پـروژه های بـزرگ عمرانی مواردی چـون کنتـرل زمان و اجـرای

بموقع تعهدات، هماهنگی کامل با سایر عوامل اجرایی اعم از کارفرمایان، مهندسین مشـاور، دستـگاه های نظارت، پیمانـکاران و ....

نهایـت سعی و تلاش خود را برای تامین رضایت کـلیه شرکای تـجاری خود به کار می گـیرند چـون اعتـقاد راسـخ داریم بدست آوردن

رضایت مشـتریان بـهترین و کوتاه تـرین مسیـری است که هر سـازمان و بنـگاه اقتصـادی می تواند از طـریق آن به تعـالی و اهــداف

سازمانی برسد و همه تلاش های همکاران در این واحد معطوف به اصل اساسی مشتری مداری می باشد. کیفیـت مطلوب محصـولات

آبینه نما تهران و تنوع آنها، بخـشی از تعهد ما برای تامین نیاز مشتری است و تـلاش ما در جهت نـوآوری و کـار سالم وسیله دیـگری

است برای تامین نیاز بیان نشده مشتریان گرامی.

 

فعالیت های شرکت آبینه نما شامل موارد زیر می شـود:

- فروش و اجرای درب و پنجره آلومینیومی و UPVC

- فروش و اجرای سقف های کاذب آکوستیک

- فروش و اجرای نمای کامپوزیت و کرتن وال